Policy gällande betalning via Bizify.me

Det är inte tillåtet att sälja vissa typer av produkter via Bizify.me och detta kan bero på att de strider mot Sveriges lag, inte är förenliga med vår policy eller att vissa av våra samarbetspartners inte accepterar försäljning av produkterna.

Brott mot denna policy förenas med avstängning från Bizify.me och vi har även rätt att avvisa godkänd debitering, om det finns anledning att anta att den skulle strida mot denna Policy.

Bizify.me är uteslutande inriktad på försäljning av digitala produkter, men för att undvika missförstånd så listar vi här vilka produkter som är förbjudna att sälja samt produkter som är tillåtna med restriktioner.

Förbjudna varor / tjänster

Droger, narkotika, även vissa olämpliga substanser
Eskorttjänster
Begagnade underkläder
Läkemedel, medicin samt prestationshöjande kosttillskott och hälsopreparat
Piratkopierat material (t.ex. musik, programvaror, klädesplagg, väskor, handlingar)
Betting
Onlinespel där man kan vinna pengar
Donation och medlemskap i rasistiska föreningar / föreningar som förespråkar hat
Välgörenhets- och biståndsorganisationer som saknar 90-konto hos Plusgirot eller motsvarande Bankgiro
Licensbelagda vapen
Finansiella tjänster inklusive finansiell rådgivning
Pyramidverksamhet / försäljning och ”multi level marketing”
”Lägsta unika bud” auktioner
Öresauktioner
Alkohol
Tobak (t.ex. snusvaror, cigaretter, cigarrer)

Tillåtet med restriktioner *

Vitaminer, kosttillskott och hälsopreparat
Jakttillbehör och knivar
Sexhjälpmedel
Erotiskt innehåll (t.ex. film och bilder)
Dejtingtjänster
Personskyddsutrustning
Andelsspel hos bolag godkänt av lotteriinspektionen
VPN-tjänster

* Bedömning görs i det enskilda fallet. Verksamheten måste alltid uppfylla aktuella myndighetskrav och bedömning görs även utifrån ett risk-, reklamations- och renomméperspektiv. Bizify.me förbehåller sig rätten att avgöra om en användares användning av tjänsten ska anses hänförlig till någon av ovan angivna varor eller tjänster och därmed inte är i enlighet med denna policy. Observera att vissa betalalternativ inte är tillgängliga vid försäljning av produkter med restriktioner och att du behåller maximalt 70 % av intäkterna vid försäljning av produkter med restriktioner.